این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد| درباره کنگره > ساختار سازمانی کنگره >
.: ساختار سازمانی کنگره

رییس کنگره:
دکتر حمیدرضا محمدی- معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
دبیر علمی کنگره:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده- مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی


                                        

Follow Us


       


www.spconf.ir


Contact Us :
Email : info@spconf.ir
 
Tel : +9821 77890929
Address : Tehran,Iran