این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردHome > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

برگزاری کنگره : 12 خرداد 96اعلام نتایج داوری : حداکثر تا 7 روز پس از ارسال مقاله
مهلت ارسال اصل مقالات :
10 خرداد ماه 96-
مهلت واریز هزینه ها :  10 خرداد 96

مهلت انتخاب کارگاههای آموزشی :
حداکثر تا 5 روز قبل از کنگره -
آخرین مهلت ثبت نام :  10 خرداد 96

مهلت انتخاب خدمات :  10 خرداد 96 ارسال گواهی از طریق پست :  2 هفته کاری پس از برگزاری

                                        

Follow Us


       


www.spconf.ir


Contact Us :
Email : info@spconf.ir
 
Tel : +9821 77890929
Address : Tehran,Iran