این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردHome > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی

حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن توفیقیان

حجت الاسلام والمسلمین علی محمد ابوالحسنی

حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضوی

حجت الاسلام والمسلمین علی تبریزی

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین میرحسینی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن یوسف زاده

آقای دکتر مهدی حیدری

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین خدابنده

حجت الاسلام والمسلمین دکترسید محمود مرتضوی

آقای دکتر کمال اکبری

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی

 


                                        

Follow Us


       


www.spconf.ir


Contact Us :
Email : info@spconf.ir
 
Tel : +9821 77890929
Address : Tehran,Iran